top of page

BIO VAN DE SPREKERS

Donald Robertson is cognitief gedragspsycholoog, trainer en schrijver. Hij is gespecialiseerd in het aanleren van evidence-based psychologische technieken en oogstte internationale erkenning als expert in de relatie tussen moderne cognitieve gedragstherapie en klassieke Grieks-Romeinse filosofie – vooral het Stoïcisme. Robertson is auteur van zes boeken over filosofie en psychotherapie. Dit najaar verschijnt zijn boek Leer denken als een Romeinse keizer. Succesvol leven met Marcus Aurelius.

Katleen Gabriels is professor aan de Maastricht University, waar ze werkt rond media- en computerethiek. Met haar onderzoek naar ethische vragen rond artificiële intelligentie en dataverzameling hoopt ze een moreel kader te creëren dat onze maatschappij beschermt tegen de keerzijde van deze technologische ontwikkelingen. Daarnaast koestert Katleen Gabriels een grote belangstelling voor theorie en praktijk van de stoïcijnse filosofie en levenskunst. Die twee interesses combineerde ze in wetenschappelijke papers waarin ze de invloed van stoïcijnse zelfhulpapps op het welbevinden van de gebruikers ervan onderzocht.

Danny Praet is filosoof en professor Antieke en middeleeuwse filosofie en geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde boeken over onder meer het Lam Gods ­– het bekende schilderij van de gebroeders Van Eijck, islam en het christendom en over de filosofie van oorlog en vrede. In The Philosophy of war and peace ­– een lijvige collectie essays over oorlog en vrede die hij samenstelde – besteedde Danny Praet uitgebreid aandacht aan de stoïcijnse opvattingen over oorlog en de vraag of en wanneer een oorlog legitiem kan zijn.

Dennis de Gruijter is filosoof, schrijver, spreker, docent, consulent en filosofisch vormgever. Hij bundelt zijn activiteiten onder de naam Doen Door Denken. Na een aantal jaren in de ivoren toren van de  universiteit ging hij weer filosoferen in de weerbarstigheid van de praktijk. Hij leidt workshops, masterclasses en evenementen. Filosofie is volgens Dennis pas zinvol als het ons helpt in het alledaagse leven.

Marja Havermans is filosoof, tekstschrijver, begeleider van socratische gesprekken, intervisor en geeft cursussen en workshops filosofie. Marja Havermans schreef Sterven als een stoïcijn over haar ervaringen met de ziekte en het overlijden van haar man Paul. Het boek is bedoeld voor alle mensen die te maken krijgen met tegenslag, ziekte of dood, om herkenning te vinden en zelf te gaan ontdekken hoe ze op een stoïcijnse manier kunnen omgaan met het lot dat hen treft.

Stijn Geerinck is Master in de Moraalwetenschappen en leerkracht niet-confessionele zedenleer in het middelbaar onderwijs. Na een verschrikkelijk verkeersongeluk ging hij door een veeleisend revalidatieproces. Hierover schreef hij het boek Tussen hoop en hersenletsel, waarin hij de aanzet biedt tot een methode om te leren omgaan met niet-aangeboren hersenletsel en permanente verandering van zijn lichaam en gelaat. Inmiddels ondersteunt hij de uitbouw van ervaringsleren bij studenten kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, verpleegkunde en revalidatiewetenschappen.

Eva Rousselle studeerde Filosofie en Vergelijkende Cultuurwetenschappen. Als vaste medewerker bij Avansa staat ze in voor het educatieve aanbod filosofie, zingeving en literatuur. Ze begeleidt al vijftien jaar filosofieleesgroepen, filosofiecursussen en filosofische workshops. In haar workshops staan stoïcijnse inzichten centraal.

bottom of page