top of page

PROGRAMMA

ogen.png

UITVERKOCHT
16 MEI 
19:30 > 22:00

Geniet ervan! Filosofie van het genot bij de antieke Stoa en het hedonisme 

Genot, in het Grieks hèdonè, is een belangrijk thema in de antieke filosofie.

 

De Griekse filosofie ambieerde een filosofie van het leven te zijn, en stelde de vraag wat het eigenlijke doel van het menselijke leven was. Of beter, hoe men dit leven het beste kon invullen.

 

Roem, macht, geld en genot waren de usual suspects. Terwijl filosofen ook kennis, en vooral zelfkennis, naar voren schoven. Maar hoe verhoudt zich dat tot de traditionele streefdoelen als genot?

 

Ook op een theoretischer niveau onderzochten de antieke filosofen genot als begrip. Hoe definieer je genot? Zijn er verschillende soorten? Hoe is het ontstaan? En hoe moet men ermee omgaan?

 

Zowel op praktisch als theoretisch niveau zijn er sinds Socrates en Plato talrijke visies op genot.

 

Door de filosofiegeschiedenis heen zijn er tal van visies op genot de revue gepasseerd. Danny Praet legt de focus op het hedonisme en hoe die zich verhoudt tot het Epicurisme. Beide stromingen vergelijkt hij met de ideeën van de Stoa, een filosofie die doorgaans nét niet gelinkt wordt aan genot.

 

Maar Praet concludeert dat genot niet zomaar een af te zweren ‘passie’ is. Genot krijgt in álle filosofische scholen, zowel op een theoretisch als praktisch level, een zeer genuanceerde plaats.

 

Benieuwd welke lessen we kunnen meepikken voor ons alledaagse leven.

13 JUNI
19:30 > 22:00

Die Podcast over Stoïcisme - live

Jesse en Joost, de makers van Die podcast over stoïcisme, maken de oversteek van Nederland naar Gent om live in het Geuzenhuis een gloednieuwe aflevering op te nemen.

 

Samen met ons gaat het duo aan de slag met een aantal filosofische stellingen en vragen over hoe we ons leven het best kunnen leiden. We hechten bij Stoicon-X Gent veel aandacht aan een moderne interpretatie van die oude Stoïcijnse recepten. Want laat ons eerlijk zijn, de tijden zijn toch wat veranderd sinds de hoogdagen van de antieke stoa.

 

Tijdens het podcast-gesprek betrekken Jesse en Joost het publiek (jullie dus!) om op de stellingen te reageren, aanvullingen te geven of verdiepende vragen te stellen. Vrees niet voor een black-out, we zijn de ganse avond in uitstekend gezelschap van richtinggevende citaten van onder meer Seneca, Marcus Aurelius en Epictetus. Wij zijn alvast benieuwd naar hoe we de vertaalslag maken naar onze moderne, diverse en nogal eens complexe leefwereld.

 

Jesse en Joost maken beiden graag gebruik van humor en een vleugje theater om het geheel toegankelijk en laagdrempelig te houden. Een ware Griekse tragedie wordt de avond dus alvast niet.

 

Het mag duidelijk zijn dat jullie, onze gasten, cruciaal zijn voor onze tweede Stoic Spring activiteit. Niet alleen jullie aanwezigheid zal van dit evenement een leerrijke ervaring maken, maar ook jullie kritische vragen en topics zijn essentieel.

 

Zit je dus met een prangend filosofisch probleem waar je graag een Moderne Stoïcijnse kijk op wil ontwikkelen? Heb je een passage gevonden in de werken van Seneca, Epictetus of Aurelius waar we met z’n allen ons licht op moeten laten schijnen?

 

Hou je dan vooral niet in en schrijf je hersenspinsels en onderzoekingen neer. Ze komen mogelijks aan bod tijdens de podcast.

 

Wij kijken er in ieder geval enorm naar uit om samen met Jesse en Joost live aan de slag te gaan op 13 juni!

16 mei
13 juni
bottom of page