Pas je aan aan de dingen om je heen waartoe het lot je heeft veroordeeld
Marcus Aurelius, Overpeinzingen

zon@2x.png
Gallerij_3.png
Gallerij_2.png

DENK BETER

LEEF BETER

Het stoïcisme is een praktische filosofie die gericht is op een goed leven, voor jezelf en voor anderen. Een filosofie met meer dan 2000 jaar ervaring, niet alleen voor denkers maar ook voor doeners. Na een kennismaking met de theorie maak je tijdens onze Stoicon-X de vertaling naar de praktijk.

Hoe krijg je meer controle over je leven?

Hoe ga je om met moeilijke omstandigheden?

Hoe stop je met piekeren?

Wat is er belangrijk in het leven?

Voorkennis is niet nodig: iedereen kan de stoïcijnse levenskunst proeven. 

Ontdek Stoïcisme 2.0, voor het eerst in België en Nederland.

hand_2.png
 
ogen.png

PROGRAMMA

18:30

19:00 – 19:35

19:40 – 20:15

20:15 – 20:30

20:30 – 21:10

21:15 – 22:00

LOGIN & START

De weg van Seneca – Dennis de Gruijter

Sterven als een Stoïcijn - Marja Havermans

PAUZE

Stoics against hope – John Sellars

Pandemic Passions: Stoicism in a Shut-Down World – Gregory Lopez

LEZINGEN

19:00 – 19:35

De weg van Seneca

Seneca was 2000 jaar geleden actief op zoek naar een zinvol en rustig leven. Dat deed hij door zich te richten op eenvoud en focus. We leven gehaast omdat we denken dat we voortdurend tijd te kort komen. Volgens Seneca hebben we echter tijd genoeg. Het probleem is dat we er niet goed mee omgaan. Dennis de Gruijter helpt je zoeken naar waarden die jouw tijd waard zijn

19:40 – 20:15

Sterven als een Stoïcijn

Wat doe je als je vanuit het niets te horen krijgt dat je nog maar enkele maanden te leven hebt? Marja Havermans vertelt hoe dit haar man Paul overkwam en hoe hij de moed toonde zijn lot onder ogen te zien en te aanvaarden. Hij wist zijn emoties in goede banen te leiden en richtte zich op dat waarover hij nog controle had: zijn laatste stuk leven zo goed mogelijk leven. Je richten op wat binnen je macht ligt en datgene erkennen waarop je geen invloed hebt: het klinkt zo eenvoudig, maar hoe aanvaard je je naderende dood als je nog middenin het leven staat? Marja brengt haar persoonlijke reflectie over levenskwaliteit, waardig sterven en de Stoïcijnse levensfilosofie.

20:30 – 21:10

Stoics against hope

John Sellars

voertaal Engels

Hoop is een traditioneel christelijke deugd en iets dat op het eerste zicht in alle opzichten goed is. De Stoïcijnen echter wantrouwen hoop en vinden dat je het zo veel mogelijk moet vermijden.

21:15 – 22:00

Pandemic Passions: Stoicism in a Shut-Down World

Gregory Lopez

voertaal Engels

De COVID-19 pandemie heeft veel emoties losgeweekt en wereldwijd veel ongemak, last en leed veroorzaakt. De Stoïcijnse filosofie beschikt over een heel arsenaal aan psychologische technieken en oefeningen om ons te helpen met die moeilijkheden om te gaan en zelfs om die tegenslagen in ons voordeel om te buigen. Niet alle Stoïcijnse technieken en oefeningen zijn voor iedereen even nuttig. Gregory Lopez, co-auteur van het ‘Handboek voor de moderne Stoïcijn’, gidst ons door de basis van de Stoïcijnse theorie en stelt een handvol praktische Stoïcijnse oefeningen aan ons voor, om uit te zoeken welke aanpak voor u werkt en welke niet.

20:15 – 20:30

pauze

 
 

 OVER DE SPREKERS

Dennis de Gruijter is filosoof, schrijver, spreker, docent, consulent en filosofisch vormgever. Hij bundelt zijn activiteiten onder de naam Doen Door Denken. Na een aantal jaren in de ivoren toren van de  universiteit ging hij weer filosoferen in de weerbarstigheid van de praktijk. Hij leidt workshops, masterclasses en evenementen. Filosofie is volgens Dennis pas zinvol als het ons helpt in het alledaagse leven. Zijn project Doen door Denken groeide inmiddels uit tot een volwaardige Stoïcijnse praktijk met Dennis als Stoïcijns consulent.

Marja Havermans is filosoof, tekstschrijver, begeleider van socratische gesprekken, intervisor en geeft cursussen en workshops filosofie. Marja Havermans schreef ‘Sterven als een Stoïcijn’ over haar ervaringen met de ziekte en het overlijden van haar man Paul. Het boek is bedoeld voor alle mensen die te maken krijgen met tegenslag, ziekte of dood, om herkenning te vinden en zelf te gaan ontdekken hoe ze op een stoïcijnse manier kunnen omgaan met het lot dat hen treft.

John Sellars is een internationaal gewaardeerde expert in de filosofie van de filosofie van de oudheid en de Hellenistische filosofie in het bijzonder. Hij doceert aan de Universiteit van London en is verbonden aan het King’s College in Londen en het Wolfson College in Oxford. Hij is auteur van acht boeken, de meeste daarvan over het Stoïcisme.

Gregory Lopez studeerde farmacie en moleculaire biofysica, maar houdt zich daarnaast intensief bezig met de Stoïcijnse filosofie. Hij stichtte de New York City Stoics, The Stoic Fellowship en is betrokken bij het team achter Modern Stoicism (dat de internationale Stoicons en de Stoic Week organiseert). Hij schreef samen met co-auteur Massimo Pigliucci het ‘Handboek voor de moderne stoïcijn 52 oefeningen voor een evenwichtig leven’.

 
 

OVER ONS

STOICON — X GENT

Stoicon-X Gent is een organisatie van de Mens.nu, huisvandeMens en het Geuzenhuis in samenwerking met de Zebrastraat. Al vijftig jaar werkt deMens.nu samen met haar lidorganisaties aan de uitbouw van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen.

 

Waarom organiseren vrijzinnig humanisten een Stoicon-X?     
De praktische levenskunst van de Stoïcijnen is een mooi voorbeeld van praktisch humanisme. Beiden staan ze voor een rationele levenshouding die mensen aanzet tot zelfstandig denken, in overeenstemming met en gebaseerd op de inzichten van de moderne wetenschap. Bovendien staan beiden voor een open kosmopolitisme, het inzicht in de verbondenheid van de gehele mensheid en zelfs de uitbreiding van onze morele cirkel tot alle voelende wezens. Voor meer informatie over het vrijzinnig humanisme verwijzen we u graag naar de website van deMens.nu.

INFO

ALGEMEEN

De filosofische inzichten van de stoïcijnen en de psychologische technieken die zij ontwikkelden kunnen je helpen om door de complexiteit van het 21e-eeuwse leven te navigeren en een zinvol en gelukkig leven uit te bouwen. De stoïcijnen leren je hoe je omgaat met tegenslagen, woede en verdriet.

 

Ze kunnen helpen om je angsten te overwinnen, om te stoppen met piekeren en te blijven hangen in negatieve emoties. Volgens hen is in principe iedereen in staat om gemoedsrust en mentale weerbaarheid te vinden.

 

Dat gaat niet vanzelf, maar is het resultaat van inzicht en een besluit om deze ideeën in de praktijk te brengen. Stoicon-X Gent is er voor iedereen die dat wil proberen.

 

DE MODERNE STOA

Wereldwijd beleeft de stoïcijnse filosofie en levenskunst een ware revival. In die mate zelfs, dat je tegenwoordig kan spreken van een Moderne Stoa. Die heeft de filosofische uitgangspunten van het klassieke stoïcisme behouden, maar aangepast aan onze moderne tijd en de huidige wetenschappelijke kennis. Drijvende kracht achter de beweging is het team van Modern Stoicism. Zij bezielen de blog Stoicism Today, organiseren de internationale Stoicon en de Stoic Week. 

 

STOICON — X

Het idee achter de Stoicon-X evenementen is om kleinere, regionale conferenties en ontmoetingen aan te bieden aan mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de internationale Stoicon af te zakken. Zo krijgt iedereen die meer wil leren over het stoïcisme de hedendaagse toepassingen ervan  de gelegenheid om deel te nemen aan evenementen met sprekers en workshops. 

Het concept Stoicon-X is het intellectuele eigendom van Modern Stoicism Ltd.

 

STOICON — X GENT 2022

WE KIJKEN UIT NAAR VOLGEND JAAR

PRAKTISCH

CONTACT

Heeft u een vraag of een opmerking?

Vul dan dit contactformulier in en we proberen u zo snel mogelijk te helpen

Bedankt voor de inzending!

 

VOLG ONS OP INSTAGRAM

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

BLIJF OP DE HOOGTE

Bedankt voor uw inschrijving

ORGANISATIE

LOGO GEUZENHUIS@2x.png
huisvandeMens_grijs.png

MET DE STEUN VAN

IMD.png
Gent_cultuur.png
StadGent@2x.png
LOGO UITPAS@2x.png
WALRY.png